مزایای یوبوت (U-boot) :

سازه یوبوت :

بطور خلاصه می توان گفت که آینده ساخت و ساز پروژه های مهندسی و ساختمانی با سازه های یوبوت استاندارد و اسکلت بتنی گره خورده است. از مزایای اقتصادی یوبوت می توان به کم کردن میزان استفاده از بتن در سازه و بالطبع کاهش هزینه نیروی انسانی و تجهیزات و ذخیره و حمل و نقل بتن و همچنین کاهش تعداد ستون های مورد نیاز برای اجرای سازه و مصالح مورد نیاز ستون اشاره کرد.

جلوگیری از انتقال حریق و آتش سوزی و صوت و امواج, کنترل ارتعاش و خیز سازه در هنگام زلزله و طوفان و انفجار دو نمونه مزایای فنی استفاده از سیستم دال مجوف یوبوت می باشند.
از مزایای معماری سیستم سقف یوبوت می توان از آزادی معماران و طراحی یوبوت برای ساخت سازه های بدون ستون به علت کاهش وزن سازه به نصف میزان معمول و ایجاد پلان های متغیر در طبقات مختلف ساختمان , افزایش تعداد و حجم پارکینگ ها و طبقات در داخل ساختمان و امکان حرکت بهتر ماشین ها و حذف آویز ها و کمتر شدن تعداد و اندازه پله ها و افزایش فضای مفید داخلی به علت کاهش ضخامت سقف یوبوت اشاره کرد.

همچنین ضخامت کمتر سقف منجر به اجرای راحت تر و سریع تر و کم هزینه تر گشته و کاهش هزینه مربوط به قالب بندی و حذف سقف کاذب نیز از مزایای اجرایی سیستم سقف یوبوت به شمار می رود. کم شدن حجم و عمق پی یا فنداسیون ساختمان و کاهش مصرف بتن و غیره هم از مزایای دیگر سیستم یوبوت می باشد. بنابراین ,

ویژگی های ساختاری یوبوت :

1. سبک, با اینرسی بالا

2. وزن کمتر بر روی فنداسیون

3. صرفه جویی در مصرف بتن و فولاد

4. کاهش زمان ساخت سازه

5. کم شدن ضخامت سطوح حداقل 25 سانتیمتر

6. دال های مجوف درون بتن بدون نیاز به نصب ستون های متعدد

7. دال های مجوف دوطرفه و سهولت نصب یوبوت

8. سازه های بدون پدیده خستگی یا دفرمه شدن و کاملا بادوام و طول عمر بالا

9. مقاومت بالا در مقابل آتش سوزی

و در نهایت این موارد بصورت تصاعدی و پلکانی و آبشاری همانند کم شدن هزینه های کارگر و حمل ونقل و استقرار هزینه های نهایی ساخت و ساز را کاهش می دهند.