اینستاگرام شرکت دال فرم

09127219651-شرکت دال فرم اولین شرکت سیستم سقف یوبوت

لوگوی شرکت دال فرم مبحث 5 مقررات ساختمان
لوگوی شرکت دال فرم لوگوی وزارت راه و شهرسازی

تاییدیه های داخلی سیستم یوبوت

برای سیستم ساختمانی یوبوت در مراجع داخلی نیز تائیدیه های فنی فراوانی صادر شده است.

اهم این گواهی نامه ها عبارتند از :

1- گواهینامه تائیدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی که توسط شرکت دال فرم (پل بناب) در مورخ 05/01/1387 دریافت گردید .

2- معرفی در زمره سیستم‌های مورد تایید شهرداری تهران .

3- حضور سقف یوبوت UBOOT در مبحث پنجم آیین نامه مقررات ملی ساختمان ( صفحه 189 کتاب ) چاپ 1392 .

 توجه: سیستم دال مجوف یوبوت دارای گواهی نامه ثبت طرح صنعتی در سازمان ثبت اسناد کشور مورخ 1391/12/27 توسط همین گروه می باشد و هرگونه کپی برداری از طرح و یا تولید آن ممنوع بوده و قابل پیگرد قانونی است.

منبع: http://www.bhrc.ac.ir/portal/Portals/0/PDF/Technology/eng-req/1-3-4.

گواهینامه داخلی دال فرم 1 گواهینامه داخلی دال فرم 2 گواهینامه داخلی دال فرم 4
گواهینامه داخلی دال فرم 3 گواهینامه داخلی دال فرم 5